Kortstondig flexwerk

Soms is er direct behoefte aan (extra) personeel. Dan is het prettig als er een organisatie is die daar direct op in kan springen.

Korte projecten waarbij adhoc personeel moet worden ingezet. Opdrachtgevers kunnen een beroep doen op de planning van ABR Milieu Services wanneer eigen medewerkers ziek zijn, projecten qua tijdsduur achter lopen of eigen personeel niet inzetbaar is.

© 2016-2024 ABR Groep